Find best premium and free Magento themes at Design4Magento.com

 

Kıbrıs Türk halkına ait kültürel değerlerin yok edilişi son yıllarda ışık hızından öteye ivme kazanmıştır. Bu değerleri yaşamak şöyle dursun, anmak dahi kusur olarak görülmeye başlanmıştır.

            Kıbrıs Türk insanına sadece Türklüğünü yaşaması telkin edilmeye, Kıbrıslılık özellikleri ise unutturulmaya çalışılmaktadır. Öyle ki; Kıbrıs Türkü’ne özgü bir milliyetçilikten dahi söz edilmesine tahammül edilememektedir. Bugünkü gerçek ne yazık ki budur !

            Kıbrıs Türk insanı Kıbrıslı olmaktan Türk olmak kadar gurur duymaktadır. Ancak onu, en az Türklüğünü yaşadığı kadar da yaşamak istemektedir. Bu onun, insan olarak en tabii ve en vazgeçilmez hakkıdır.

            İşte böyle bir ortamda kültürel yaşamımızın fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgili yönünü irdelemeye, artık yaşanamasa da, hiç değilse kaleme alarak böyle birşeylerin varlığını gelecek nesillere aktarmaya çalıştım. Dilerim iyi bir şeyler yapmışımdır.

            Bu kitabın hazırlanmasında  yardımlarını esirgemeyen başta araştırmacı-yazar sayın Mustafa Gökçeoğlu olmak üzere  araştırmacı-yazar Altay Sayıl, Özlem Kaya, Teoman Turan ve Nezire Gürkan’a en içten teşekkürlerimi belirtmek isterim. Ayrıca,  bu kitabın basılmasını finanse eden M. Muhyi Said ve Şti. Ltd’e sayın Said Muhyi’nin şahsında teşekkür ederim.